Nowelizacja Prawa zamówień publicznych po wprowadzeniu do obrotu prawnego „bezpiecznych dokumentów”

Z dniem 12 lipca 2019 r. w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53). Jej celem jest ukształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych poprzez stworzenie systemu gwarantującego pewny obrót ujednoliconymi, weryfikowalnymi dokumentami i zapewnienie nadzoru nad nimi przez odpowiednie organy państwa. Jakie znaczenie dla Prawa zamówień publicznych ma wprowadzenie tej ustawy i jakie regulacje zostaną w związku z jej obowiązywaniem zmienione?


Czytaj dalej

Łatwiejsze zachowanie terminu w postępowaniu administracyjnym

W odpowiedzi na petycję nr P9-50/17 wniesioną do Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r., Sejm przyjął 16 maja 2019 r. ustawę o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133), która wejdzie w życie już 3 lipca 2019 r. Jej zadaniem jest ułatwienie osobom przebywającym poza granicami Polski zachowania terminu w postępowaniu toczącym się na podstawie KPA. Ustawa krótka, ale jakże pomocna.


Czytaj dalej

RODO w 162 polskich ustawach

Po niemal roku od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, doczekaliśmy się wreszcie krajowych przepisów dostosowujących. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wchodzi w życie 4 maja 2019 r.


Czytaj dalej