Łatwiejsze zachowanie terminu w postępowaniu administracyjnym

W odpowiedzi na petycję nr P9-50/17 wniesioną do Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r., Sejm przyjął 16 maja 2019 r. ustawę o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1133), która wejdzie w życie już 3 lipca 2019 r. Jej zadaniem jest ułatwienie osobom przebywającym poza granicami Polski zachowania terminu w postępowaniu toczącym się na podstawie KPA. Ustawa krótka, ale jakże pomocna.


Czytaj dalej

RODO w 162 polskich ustawach

Po niemal roku od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, doczekaliśmy się wreszcie krajowych przepisów dostosowujących. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wchodzi w życie 4 maja 2019 r.


Czytaj dalej

Przepisy KW o zatrzymaniu niezgodne z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt SK 6/16, Trybunał Konstytucyjny RP orzekł o niezgodności z Konstytucją niektórych zasad, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie. Uzasadnienie orzeczenia nie jest jeszcze dostępne, ale sprawdźmy, jak jego sentencja zmienia KPW.


Czytaj dalej