Łatwiejsza egzekucja świadczeń alimentacyjnych

11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432). Jeśli chodzi o przedmiot regulacji, to tytuł ustawy mówi sam za siebie. Sprawdźmy więc, jakie nowe rozwiązania zaproponował ustawodawca w Kodeksie Karnym Wykonawczym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.


Czytaj dalej

Noworoczna reforma KAS

Od 2 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe brzmienie Kodeksu Karnego Skarbowego, ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354). Co się zmienia?


Czytaj dalej

Dalsze zmiany w Kodeksie Pracy w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.

O nowelizacjach Kodeksu pracy wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. pisałam już w pierwszym poście z naszego grudniowego cyklu, gdzie omówiłam zmiany wprowadzone Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz Ustawą o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Dziś czas na kolejne dwie ustawy — ogłoszone jedna po drugiej — które również modyfikują Kodeks Pracy, odpowiednio od 1 grudnia 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.
Czytaj dalej

Zmiany w Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym od 1 stycznia 2019 r.

Pora na trzeci już post z naszej grudniowej serii o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień systematycznie publikujemy wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. W dzisiejszym poście prezentujemy najważniejsze zmiany w Ordynacji Podatkowej oraz w KKS, które wchodzą w życie wraz z Nowym Rokiem. Zaczynamy!
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksach: Postępowania Cywilnego, Karnego i w Sprawach o Wykroczenia od 1 stycznia 2019 r.

Oto druga część cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień systematycznie publikujemy wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Tym razem czas na zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, Kodeksie Postępowania Karnego oraz Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej