Zmiany w Kodeksie Pracy i w Zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2019 r.

Witajcie w pierwszej części cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień będziemy systematycznie publikować wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Na pierwszy ogień — zmiany w Kodeksie Pracy i w Prawie Zamówień Publicznych. Zapraszam!
Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). O co chodzi i co zmienia się w aż czterech kodeksach, Prawie upadłościowym i Ordynacji podatkowej? W dzisiejszym poście przejdziemy kolejno przez najważniejsze zmiany.
Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych przełożona

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa
2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Nie dotyczy to jednakże zamówień o niższej wartości, z czego polski ustawodawca postanowił skorzystać.
Czytaj dalej

Nowe brzmienie art. 18 KSH

Pamiętacie obszerne zmiany z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), które weszły w życie 15 marca 2018 r.? Na kilka dni przed tą datą podzieliliśmy się z Wami trzyczęściowym wpisem na ten temat (linki na końcu tego posta). Dziś czas na zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które wchodzą w życie 1 października  2018 r. 
Czytaj dalej

Koniec monopolu ePUAP

Z roku na rok coraz więcej usług świadczonych jest drogą elektroniczną. Również w urzędach możemy już szereg spraw załatwić przez Internet. Problem w tym, że niewielu z nas w rzeczywistości z tego korzysta, gdyż z reguły wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Znaczna część obywateli nie ma podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego ePUAP i nadal korzysta z tradycyjnych sposobów załatwiania urzędowych spraw. 11 września 2018 r. wchodzi w życie ustawa, która ten problem ma rozwiązać.
Czytaj dalej