Nowelizacja Prawa zamówień publicznych po wprowadzeniu do obrotu prawnego „bezpiecznych dokumentów”

Z dniem 12 lipca 2019 r. w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53). Jej celem jest ukształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych poprzez stworzenie systemu gwarantującego pewny obrót ujednoliconymi, weryfikowalnymi dokumentami i zapewnienie nadzoru nad nimi przez odpowiednie organy państwa. Jakie znaczenie dla Prawa zamówień publicznych ma wprowadzenie tej ustawy i jakie regulacje zostaną w związku z jej obowiązywaniem zmienione?


Czytaj dalej