Zmiany w Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym od 1 stycznia 2019 r.

Pora na trzeci już post z naszej grudniowej serii o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień systematycznie publikujemy wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. W dzisiejszym poście prezentujemy najważniejsze zmiany w Ordynacji Podatkowej oraz w KKS, które wchodzą w życie wraz z Nowym Rokiem. Zaczynamy!
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksach: Postępowania Cywilnego, Karnego i w Sprawach o Wykroczenia od 1 stycznia 2019 r.

Oto druga część cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień systematycznie publikujemy wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Tym razem czas na zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, Kodeksie Postępowania Karnego oraz Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy i w Zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2019 r.

Witajcie w pierwszej części cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień będziemy systematycznie publikować wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Na pierwszy ogień — zmiany w Kodeksie Pracy i w Prawie Zamówień Publicznych. Zapraszam!
Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). O co chodzi i co zmienia się w aż czterech kodeksach, Prawie upadłościowym i Ordynacji podatkowej? W dzisiejszym poście przejdziemy kolejno przez najważniejsze zmiany.
Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych przełożona

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa
2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Nie dotyczy to jednakże zamówień o niższej wartości, z czego polski ustawodawca postanowił skorzystać.
Czytaj dalej