Koniec monopolu ePUAP

Z roku na rok coraz więcej usług świadczonych jest drogą elektroniczną. Również w urzędach możemy już szereg spraw załatwić przez Internet. Problem w tym, że niewielu z nas w rzeczywistości z tego korzysta, gdyż z reguły wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Znaczna część obywateli nie ma podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego ePUAP i nadal korzysta z tradycyjnych sposobów załatwiania urzędowych spraw. 11 września 2018 r. wchodzi w życie ustawa, która ten problem ma rozwiązać.

Cel ustawy

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544), przyczyną niskiego poziomu dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną są ograniczenia w zakresie możliwych do wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej, co prowadzi do problemu odpowiedniego uwierzytelnienia użytkowników systemów teleinformatycznych, w których udostępniane są e‑usługi online. Innymi słowy, aby załatwić sprawę w urzędzie, interesant powinien dysponować wiarygodnym i bezpiecznym elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego. Tylko w ten sposób urząd będzie miał pewność prawidłowej identyfikacji interesanta, a interesant — odpowiedniego zabezpieczenia jego danych osobowych.

Obecnie, jedynym powszechnie używanym publicznym środkiem identyfikacji elektronicznej jest profil zaufany ePUAP, którego realne wykorzystanie przez obywateli jest znikome. Tymczasem, na co dzień obywatele korzystają z szeregu sposobów elektronicznej identyfikacji, chociażby logując się do swoich kont bankowych, czy do innych usług świadczonych przez podmioty komercyjne. Dlatego też ustawodawca postanowił dopuścić możliwość uwierzytelniania użytkowników usług online z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej dostarczanych nie tylko przez podmioty publiczne, ale również przez podmioty komercyjne, na zasadach otwartości i równorzędności. Czas pokaże, czy podmioty prywatne skorzystają z tej możliwości i co zaoferują swoim użytkownikom.

Zmiany w KPA, KPC, KSH i Prawie upadłościowym

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w aż 59 aktach prawnych, przy czym co do zasady są to zmiany „kosmetyczne”. W Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Postępowania Cywilnego, Kodeksie Spółek Handlowych i w Prawie upadłościowym każdorazowo użyte w różnym przypadku wyrazy „podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastąpiono użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „podpisem zaufanym”. Ponadto, KSH uchylono definicję „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” określoną w art. 4 § 1 pkt 13.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.