Nowe brzmienie art. 18 KSH

Pamiętacie obszerne zmiany z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), które weszły w życie 15 marca 2018 r.? Na kilka dni przed tą datą podzieliliśmy się z Wami trzyczęściowym wpisem na ten temat (linki na końcu tego posta). Dziś czas na zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które wchodzą w życie 1 października  2018 r. 

Zmiany w KSH

Od 1 października 2018 r. w art. 18 KSH zmienia się brzmienie § 2 i 3 oraz pojawia się nowy § 5. Oprócz roli członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatora, osoba skazana za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH nie będzie mogła także pełnić roli prokurenta. Zakazy, o których mowa, ustawać będą — tak jak dotychczas — z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Z przepisów usunięto zapis, że zakaz nie mógł się zakończyć wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Jako że art. 18 dotyczy spółek kapitałowych (spółki z o.o. i akcyjnej) i uregulowane w nim zakazy nie obejmowały spółek osobowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej), ustawodawca postanowił nieco rozszerzyć jego zakres. I tak, zgodnie z nowym § 5, przepisy art. 18  § 1–4 stosuje się także do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

Przepisy przejściowe

Od 1 października 2018 r. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udzielać będzie informacji o osobach skazanych za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH, jeżeli orzeczenie skazujące uprawomocniło się:

  1. do dnia 30 września 2018 r. — uwzględniając treść art. 18 KSH w brzmieniu dotychczasowym;
  2. po dniu 30 września 2018 r. — uwzględniając treść art. 18 KSH w nowym brzmieniu.

Jeżeli wyrok skazujący uprawomocnił się przed dniem 1 października 2018 r., a powołanie do pełnienia funkcji, o której mowa w art. 18 KSH nastąpiło po dniu 30 września 2018 r., to obowiązywanie zakazu ocenia się według art. 18 KSH w nowym brzmieniu.

Poprzednie posty na ten temat znajdziecie poniżej:
Zmiany w KRS część I — Kuratorzy osób prawnych na nowych zasadach
Zmiany w KRS część II — nowe technologie i integracja rejestrów
Zmiany w KRS część III — Zmiany proceduralne i porządkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.