Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tylko z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

13 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1133). Ustawa modyfikując zaledwie garstkę przepisów KPC, KSH i ustawy o KRS, wprowadziła zmianę bardzo ważną dla przedsiębiorców i praktyków.
Czytaj dalej

Za mandat karny bezgotówkowo

Choć na tle innych krajów europejskich jest daleko w tyle, nasz ustawodawca co jakiś czas zaskakuje obywateli kolejnymi krokami w zakresie ogólnie rozumianej cyfryzacji.

Takim  kolejnym krokiem jest ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1477). Wprowadza ona w art. 98 KPW dodatkowe trzy paragrafy, zgodnie z którymi: Grzywna nałożona mandatem karnym, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń; Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń; W przypadku uiszczenia grzywny w takiej formie, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany; Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej.
Czytaj dalej