Przepisy KW o zatrzymaniu niezgodne z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt SK 6/16, Trybunał Konstytucyjny RP orzekł o niezgodności z Konstytucją niektórych zasad, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie. Uzasadnienie orzeczenia nie jest jeszcze dostępne, ale sprawdźmy, jak jego sentencja zmienia KPW.


Czytaj dalej

Łatwiejsza egzekucja świadczeń alimentacyjnych

11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432). Jeśli chodzi o przedmiot regulacji, to tytuł ustawy mówi sam za siebie. Sprawdźmy więc, jakie nowe rozwiązania zaproponował ustawodawca w Kodeksie Karnym Wykonawczym i Kodeksie Postępowania Cywilnego.


Czytaj dalej

Noworoczna reforma KAS

Od 2 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe brzmienie Kodeksu Karnego Skarbowego, ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354). Co się zmienia?


Czytaj dalej

Dalsze zmiany w Kodeksie Pracy w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.

O nowelizacjach Kodeksu pracy wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. pisałam już w pierwszym poście z naszego grudniowego cyklu, gdzie omówiłam zmiany wprowadzone Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz Ustawą o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Dziś czas na kolejne dwie ustawy — ogłoszone jedna po drugiej — które również modyfikują Kodeks Pracy, odpowiednio od 1 grudnia 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.
Czytaj dalej