Nowe brzmienie art. 18 KSH

Pamiętacie obszerne zmiany z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398), które weszły w życie 15 marca 2018 r.? Na kilka dni przed tą datą podzieliliśmy się z Wami trzyczęściowym wpisem na ten temat (linki na końcu tego posta). Dziś czas na zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które wchodzą w życie 1 października  2018 r. 
Czytaj dalej

Koniec monopolu ePUAP

Z roku na rok coraz więcej usług świadczonych jest drogą elektroniczną. Również w urzędach możemy już szereg spraw załatwić przez Internet. Problem w tym, że niewielu z nas w rzeczywistości z tego korzysta, gdyż z reguły wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Znaczna część obywateli nie ma podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego ePUAP i nadal korzysta z tradycyjnych sposobów załatwiania urzędowych spraw. 11 września 2018 r. wchodzi w życie ustawa, która ten problem ma rozwiązać.
Czytaj dalej

Czyny nieuczciwej konkurencji od nowa

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa), jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych Państw Członkowskich powinno było nastąpić nie później, niż do dnia 9 czerwca 2018 r. Dlatego też ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1637)  wchodzi w życie po upływie zaledwie 7 dni od jej ogłoszenia — już 4 września 2018 r., wprowadzając zmiany również w KPC.

Czytaj dalej

Pracownik od 15 roku życia

1 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy uchwalona przed dziewięcioma laty. Zgodnie bowiem z art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), jej art. 2 — zmieniający Kodeks Pracy, ma wejść w życie właśnie z tą datą. Skąd takie opóźnienie i co się zmienia?
Czytaj dalej

Konwencja haska w KPC

Konwencja haska, to potoczna nazwa Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r., która znajduje bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku prawnym. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416), która wchodzi w życie 27 sierpnia 2018 r., wprowadza wiele zmian do KPC i zmienia dotychczasowe zasady postępowania w tym zakresie.
Czytaj dalej