Specustawa” mieszkaniowa

Tajemnicze hasło „specustawa” mieszkaniowa przewija się w mediach już od dawna, a ze zwiększonym nasileniem od 8 sierpnia, kiedy to w Dzienniku Ustaw z 2018 r. opublikowano pozycję nr 1496. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie zmiany w przepisach wprowadza od 22 sierpnia 2018 r.?
Czytaj dalej

Ważne zmiany w terminach przedawnienia

9 lipca 2018 r. czeka nas niemała rewolucja w terminach przedawnienia roszczeń. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104). Akt prawny to stosunkowo krótki, ale diametralnie zmienia sytuację prawną dłużników i wierzycieli w całym kraju.
Czytaj dalej

Dozór bardziej elektroniczny

Od 1 czerwca 2018 r. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego będą miały dodatkowe obowiązki, a Służba Więziennadodatkowe kompetencje. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1010).
Czytaj dalej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Chyba każdy z nas w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej raz zetknął się z pojęciem RODO, które oznacza nic innego, jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Od 25 maja 2018 r. akt ten obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich UE. Z tą datą weszła również w życie nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Czytaj dalej