Pracownik od 15 roku życia

1 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy uchwalona przed dziewięcioma laty. Zgodnie bowiem z art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), jej art. 2 — zmieniający Kodeks Pracy, ma wejść w życie właśnie z tą datą. Skąd takie opóźnienie i co się zmienia?

Omawiana ustawa w 2009 roku wprowadziła obniżenie wieku rozpoczynania przez dzieci nauki w szkole podstawowej z lat 7 do lat 6. Okoliczność ta wymusiła zmianę przepisów Kodeksu pracy, regulujących możliwość podejmowania pracy przez pracowników młodocianych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 190 Kodeksu pracy, młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione. Z kolei zgodnie z art. 191 § 5 pkt 3 i 4 KP, stosowne rozporządzenie określi przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową oraz zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wchodząca w życie nowelizacja obniża wiek pracowników młodocianych z 16 do 15 lat i dopuszcza wyjątkowo zatrudnianie osób niemających 15 lat, które odpowiednio ukończyły lub nie ukończyły szkoły podstawowej.

Ustawodawca przewidział bowiem, że skutkiem obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej będzie obniżenie wieku jej ukończenia (15 lat). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, z dniem 1 września 2018 r. na rynku pracy znajdą się pierwsi absolwenci gimnazjum (obecnie — ośmioletnich szkół podstawowych), którzy rozpoczęli spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2009/2010 jako sześciolatki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.