Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tylko z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

13 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1133). Ustawa modyfikując zaledwie garstkę przepisów KPC, KSH i ustawy o KRS, wprowadziła zmianę bardzo ważną dla przedsiębiorców i praktyków.

Możliwość zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym istnieje w naszym porządku prawnym od 1 stycznia 2012 r. Dzięki tej regulacji, przedsiębiorcy mogą zawrzeć umowę spółki z o.o. i zarejestrować tę spółkę w KRS przez internet. Praktyka dowodzi, że rozwiązanie to jest bardzo popularne — jak czytamy w uzasadnieniu omawianej ustawy, spółki z o.o. założone i zarejestrowane online, stanowią obecnie niemal połowę wszystkich nowo tworzonych spółek z o.o.

Jednym z elementów, który z pewnością zdecydował o dużym zainteresowaniu przedsiębiorców korzystaniem z takiego trybu zakładania spółek z o.o. były stosunkowo niewielkie wymagania formalne. Dotychczas, do skutecznego dokonania czynności w systemie teleinformatycznym wystarczający był bowiem „zwykły” podpis elektroniczny. Złożenie takiego podpisu wymaga założenia konta poprzez podanie ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji).

Niestety, w dotychczasowej pięcioletniej praktyce stosowania omawianych przepisów, dochodziło do szeregu nadużyć. Niejednokrotnie, osoby zakładające spółki z o.o. przez internet posługiwały się danymi osób trzecich bez ich zgody. W konsekwencji, ustawodawca postanowił nieco zaostrzyć wymogi formalne w tym zakresie.

I tak, od 13 lipca 2017 r., zrezygnowano ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółki z o.o. Aby skutecznie zawrzeć umowę spółki i zarejestrować tę spółkę w KRS przez internet, niezbędne jest złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jakkolwiek wprowadzone obostrzenie jest systemowo spójne z regulacjami obowiązującymi w stosunku do zawiązywania przez internet spółki jawnej i spółki komandytowej, a także w odniesieniu do samej spółki z o.o. w przypadku dokonywania zmian w umowie oraz innych czynności dotyczących spółki, tak czas pokaże, czy przedsiębiorcy nie powrócą jednak do „tradycyjnego” sposobu zakładania spółek z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.