Dozór bardziej elektroniczny

Od 1 czerwca 2018 r. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego będą miały dodatkowe obowiązki, a Służba Więziennadodatkowe kompetencje. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1010).
Czytaj dalej