Zmiany w Kodeksie Pracy i w Zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2019 r.

Witajcie w pierwszej części cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień będziemy systematycznie publikować wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Na pierwszy ogień — zmiany w Kodeksie Pracy i w Prawie Zamówień Publicznych. Zapraszam!
Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych przełożona

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa
2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Nie dotyczy to jednakże zamówień o niższej wartości, z czego polski ustawodawca postanowił skorzystać.
Czytaj dalej

Co najmniej 2% PKB na obronność

Obecna sytuacja geopolityczna nie należy do najspokojniejszych. Państwa NATO prowadzą działania zmierzające do stopniowej poprawy jakości obronności poszczególnych państw członkowskich. 14 listopada 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), która działania te częściowo realizuje.
Czytaj dalej