Specustawa” mieszkaniowa

Tajemnicze hasło „specustawa” mieszkaniowa przewija się w mediach już od dawna, a ze zwiększonym nasileniem od 8 sierpnia, kiedy to w Dzienniku Ustaw z 2018 r. opublikowano pozycję nr 1496. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie zmiany w przepisach wprowadza od 22 sierpnia 2018 r.?
Czytaj dalej

Nowe Prawo Przedsiębiorców

Dnia 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). Ustawa ta liczy zaledwie 72 artykuły, ale z uwagi na jej ogromne znaczenie w polskim porządku prawnym, tego samego dnia wchodzi w życie obszerna ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ten legislacyjny kolos zmienia aż 189 aktów prawnych i powoduje, że w tym przypadku możemy już śmiało mówić o rewolucji w przepisach. Niniejsza pigułka dotyczy najważniejszych zmian w KC, KPA, KPC, KSH, w Prawie Budowlanym oraz w ustawie o Gospodarce nieruchomościami.

Czytaj dalej

Elektromobilność w Prawie Budowlanym i Kodeksie Wykroczeń

22 lutego 2018 r. wchodzi w życie znaczna część przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wprowadza nowe definicje normatywne i zmienia szereg ustaw, a w tym Kodeks Wykroczeń i Prawo Budowlane
Czytaj dalej

Krajowy Zasób Nieruchomości w pigułce

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) wywołuje sporo emocji nie tylko w środowiskach prawniczych, ale również wśród deweloperów i innych podmiotów na rynku nieruchomości. Szerokie zainteresowanie ustawą jest jak najbardziej uzasadnione — ustawodawca przygotował nam niemałą rewolucję. Oprócz wprowadzenia do porządku prawnego szeregu nowych regulacji i instytucji, ustawa zawiera przepisy zmieniające aż do siedemnastu innych ustaw. W związku z tym, że ustawa obszerna, a uzasadnienie do niej jeszcze obszerniejsze, poniżej — specjalnie dla Was — Krajowy Zasób Nieruchomości w pigułce.
Czytaj dalej