RODO w 162 polskich ustawach

Po niemal roku od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, doczekaliśmy się wreszcie krajowych przepisów dostosowujących. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wchodzi w życie 4 maja 2019 r.


Czytaj dalej

Dozór bardziej elektroniczny

Od 1 czerwca 2018 r. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego będą miały dodatkowe obowiązki, a Służba Więziennadodatkowe kompetencje. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1010).
Czytaj dalej

Surowsze kary za krzywdzenie zwierząt

19 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 663). Wprowadza ona istotne zaostrzenie przepisów karnych w zakresie zabijania i znęcania się nad zwierzętami, w tym ze szczególnym okrucieństwem. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca kierował się przede wszystkim statystykami, które w ubiegłych latach wykazały wzrost liczby popełnianych przestępstw na szkodę zwierząt, a w tym wzrost liczby tych popełnianych ze szczególnym okrucieństwem. Aby temu zapobiec, wprowadzono szereg obostrzeń do przepisów karnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz do Kodeksu Karnego.
Czytaj dalej

Zakaz handlu w niedziele zmienia trzy kodeksy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), której obywatelski projekt wywołał w kraju sporą dyskusję, wchodzi w życie już 1 marca 2018 r. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tytułowej regulacji spowodowało znowelizowanie aż trzech kodeksów — Kodeksu Pracy, Kodeksu KarnegoKodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej