Dozór bardziej elektroniczny

Od 1 czerwca 2018 r. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego będą miały dodatkowe obowiązki, a Służba Więziennadodatkowe kompetencje. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1010).
Czytaj dalej

Surowsze kary za krzywdzenie zwierząt

19 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 663). Wprowadza ona istotne zaostrzenie przepisów karnych w zakresie zabijania i znęcania się nad zwierzętami, w tym ze szczególnym okrucieństwem. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, ustawodawca kierował się przede wszystkim statystykami, które w ubiegłych latach wykazały wzrost liczby popełnianych przestępstw na szkodę zwierząt, a w tym wzrost liczby tych popełnianych ze szczególnym okrucieństwem. Aby temu zapobiec, wprowadzono szereg obostrzeń do przepisów karnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz do Kodeksu Karnego.
Czytaj dalej

Zakaz handlu w niedziele zmienia trzy kodeksy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), której obywatelski projekt wywołał w kraju sporą dyskusję, wchodzi w życie już 1 marca 2018 r. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tytułowej regulacji spowodowało znowelizowanie aż trzech kodeksów — Kodeksu Pracy, Kodeksu KarnegoKodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Europejski Nakaz Dochodzeniowy i „ukryte” zmiany

Termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. upłynął już 22 maja 2017 r., w związku z czym ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 201) wchodzi w życie z opóźnieniem, bo dopiero 8 lutego 2018 r. Oprócz KPK, ustawa wprowadza zmiany do Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Nowe granice obrony koniecznej

W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której okoliczność przekroczenia granic obrony koniecznej prowadzi do skazania i ukarania osoby, która działała wyłącznie w celu odparcia ataku napastnika, lecz która dokonała nieprawidłowego — z punktu widzenia przepisów prawa karnego — wyboru środka obrony i naruszyła dobra prawne tegoż napastnika. Ustawodawca postanowił temu częściowo zaradzić ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20), która wchodzi w życie 19 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej