Europejski Nakaz Dochodzeniowy i „ukryte” zmiany

Termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. upłynął już 22 maja 2017 r., w związku z czym ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 201) wchodzi w życie z opóźnieniem, bo dopiero 8 lutego 2018 r. Oprócz KPK, ustawa wprowadza zmiany do Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Nowe granice obrony koniecznej

W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której okoliczność przekroczenia granic obrony koniecznej prowadzi do skazania i ukarania osoby, która działała wyłącznie w celu odparcia ataku napastnika, lecz która dokonała nieprawidłowego — z punktu widzenia przepisów prawa karnego — wyboru środka obrony i naruszyła dobra prawne tegoż napastnika. Ustawodawca postanowił temu częściowo zaradzić ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20), która wchodzi w życie 19 stycznia 2018 r.
Czytaj dalej

Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Kosztowny fałszywy alarm

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu zetknął się z tzw. „prank — call”, czyli z fałszywym alarmem wywołanym za pośrednictwem jednego z numerów telefonów alarmowych. A to że bomba w centrum handlowym, a że się gdzieś pali, czy że kogoś okradają… Od 19 listopada 2017 r. taki nieuzasadniony telefon może dzwoniącego słono kosztować. Wszystko za sprawą prezydenckiej ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941).
Czytaj dalej

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w pigułce

Dnia 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862). Tworzy ona przede wszystkim „Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”, a także modyfikuje cztery ustawy, w tym Kodeks Karny. Jakie to modyfikacje i co się kryje za złożoną nazwą nowego Rejestru?
Czytaj dalej