Dalsze zmiany w Kodeksie Pracy w grudniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r.

O nowelizacjach Kodeksu pracy wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. pisałam już w pierwszym poście z naszego grudniowego cyklu, gdzie omówiłam zmiany wprowadzone Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz Ustawą o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Dziś czas na kolejne dwie ustawy — ogłoszone jedna po drugiej — które również modyfikują Kodeks Pracy, odpowiednio od 1 grudnia 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy i w Zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2019 r.

Witajcie w pierwszej części cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień będziemy systematycznie publikować wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Na pierwszy ogień — zmiany w Kodeksie Pracy i w Prawie Zamówień Publicznych. Zapraszam!
Czytaj dalej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). O co chodzi i co zmienia się w aż czterech kodeksach, Prawie upadłościowym i Ordynacji podatkowej? W dzisiejszym poście przejdziemy kolejno przez najważniejsze zmiany.
Czytaj dalej

Pracownik od 15 roku życia

1 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy uchwalona przed dziewięcioma laty. Zgodnie bowiem z art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), jej art. 2 — zmieniający Kodeks Pracy, ma wejść w życie właśnie z tą datą. Skąd takie opóźnienie i co się zmienia?
Czytaj dalej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

Chyba każdy z nas w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej raz zetknął się z pojęciem RODO, które oznacza nic innego, jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Od 25 maja 2018 r. akt ten obowiązuje bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich UE. Z tą datą weszła również w życie nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
Czytaj dalej