Przepisy KW o zatrzymaniu niezgodne z Konstytucją

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt SK 6/16, Trybunał Konstytucyjny RP orzekł o niezgodności z Konstytucją niektórych zasad, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie. Uzasadnienie orzeczenia nie jest jeszcze dostępne, ale sprawdźmy, jak jego sentencja zmienia KPW.


Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksach: Postępowania Cywilnego, Karnego i w Sprawach o Wykroczenia od 1 stycznia 2019 r.

Oto druga część cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień systematycznie publikujemy wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Tym razem czas na zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, Kodeksie Postępowania Karnego oraz Kodeksie Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Zakaz handlu w niedziele zmienia trzy kodeksy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305), której obywatelski projekt wywołał w kraju sporą dyskusję, wchodzi w życie już 1 marca 2018 r. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tytułowej regulacji spowodowało znowelizowanie aż trzech kodeksów — Kodeksu Pracy, Kodeksu KarnegoKodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
Czytaj dalej

Elektromobilność w Prawie Budowlanym i Kodeksie Wykroczeń

22 lutego 2018 r. wchodzi w życie znaczna część przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, wprowadza nowe definicje normatywne i zmienia szereg ustaw, a w tym Kodeks Wykroczeń i Prawo Budowlane
Czytaj dalej