Koszty postępowania wyjaśniającego obciążą JST

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia otrzymuje od nowego roku nowe brzmienie działu XIII. 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą drobne zmiany Kodeksu karnego wykonawczegoPrawa o adwokaturze i Ustawy o radcach prawnych. Wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego, wykładać będzie tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej

Kosztowny fałszywy alarm

Chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu zetknął się z tzw. „prank — call”, czyli z fałszywym alarmem wywołanym za pośrednictwem jednego z numerów telefonów alarmowych. A to że bomba w centrum handlowym, a że się gdzieś pali, czy że kogoś okradają… Od 19 listopada 2017 r. taki nieuzasadniony telefon może dzwoniącego słono kosztować. Wszystko za sprawą prezydenckiej ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1941).
Czytaj dalej

Za mandat karny bezgotówkowo

Choć na tle innych krajów europejskich jest daleko w tyle, nasz ustawodawca co jakiś czas zaskakuje obywateli kolejnymi krokami w zakresie ogólnie rozumianej cyfryzacji.

Takim  kolejnym krokiem jest ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1477). Wprowadza ona w art. 98 KPW dodatkowe trzy paragrafy, zgodnie z którymi: Grzywna nałożona mandatem karnym, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń; Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń; W przypadku uiszczenia grzywny w takiej formie, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany; Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej.
Czytaj dalej