Nowelizacja Prawa zamówień publicznych po wprowadzeniu do obrotu prawnego „bezpiecznych dokumentów”

Z dniem 12 lipca 2019 r. w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53). Jej celem jest ukształtowanie polityki bezpieczeństwa dokumentów publicznych poprzez stworzenie systemu gwarantującego pewny obrót ujednoliconymi, weryfikowalnymi dokumentami i zapewnienie nadzoru nad nimi przez odpowiednie organy państwa. Jakie znaczenie dla Prawa zamówień publicznych ma wprowadzenie tej ustawy i jakie regulacje zostaną w związku z jej obowiązywaniem zmienione?


Czytaj dalej

RODO w 162 polskich ustawach

Po niemal roku od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO, doczekaliśmy się wreszcie krajowych przepisów dostosowujących. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) wchodzi w życie 4 maja 2019 r.


Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy i w Zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2019 r.

Witajcie w pierwszej części cyklu postów o nowelizacjach wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. Przez cały grudzień będziemy systematycznie publikować wpisy na temat poszczególnych grup najważniejszych ustaw obsługiwanych przez Nowelizator, które zmieniają się wraz z nadejściem Nowego Roku. Na pierwszy ogień — zmiany w Kodeksie Pracy i w Prawie Zamówień Publicznych. Zapraszam!
Czytaj dalej

Elektronizacja zamówień publicznych przełożona

Przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych (dyrektywa
2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE) nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. Nie dotyczy to jednakże zamówień o niższej wartości, z czego polski ustawodawca postanowił skorzystać.
Czytaj dalej

Co najmniej 2% PKB na obronność

Obecna sytuacja geopolityczna nie należy do najspokojniejszych. Państwa NATO prowadzą działania zmierzające do stopniowej poprawy jakości obronności poszczególnych państw członkowskich. 14 listopada 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), która działania te częściowo realizuje.
Czytaj dalej